benear1

Proizvodi

Aluminijum  
Simbol Al
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 933,47 K (660,32 °C, 1220,58 °F)
Tačka ključanja 2743 K (2470 °C, 4478 °F)
Gustina (blizu rt) 2,70 g/cm3
kada je tečno (na mp) 2,375 g/cm3
Toplota fuzije 10,71 kJ/mol
Toplota isparavanja 284 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 24,20 J/(mol·K)
  • Alfa-faza aluminijum oksida 99,999% (na bazi metala)

    Alfa-faza aluminijum oksida 99,999% (na bazi metala)

    Aluminijum oksid (Al2O3)je bijela ili gotovo bezbojna kristalna supstanca i hemijsko jedinjenje aluminijuma i kiseonika.Izrađuje se od boksita i obično se naziva aluminijev oksid, a može se nazvati i aloksidom, aloksitom ili alundumom ovisno o određenim oblicima ili primjenama.Al2O3 je značajan u svojoj upotrebi za proizvodnju metalnog aluminijuma, kao abraziv zbog svoje tvrdoće i kao vatrostalni materijal zbog svoje visoke tačke topljenja.