benear1

Proizvodi

Europuj, 63Eu
atomski broj (Z) 63
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 1099 K (826 °C, 1519 °F)
Tačka ključanja 1802 K (1529 °C, 2784 °F)
Gustina (blizu rt) 5,264 g/cm3
kada je tečno (na mp) 5,13 g/cm3
Toplota fuzije 9,21 kJ/mol
Toplota isparavanja 176 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 27,66 J/(mol·K)
  • Europium(III) oksid

    Europium(III) oksid

    europuj(III) oksid (Eu2O3)je hemijsko jedinjenje europijuma i kiseonika.Europujev oksid ima i druga imena kao Europia, Europium trioxide.Europijum oksid ima ružičasto-bijelu boju.Europujev oksid ima dvije različite strukture: kubičnu i monoklinsku.Kubično strukturirani europijum oksid je skoro isti kao struktura magnezijum oksida.Europijum oksid ima zanemarljivu rastvorljivost u vodi, ali se lako rastvara u mineralnim kiselinama.Europijum oksid je termički stabilan materijal koji ima tačku topljenja na 2350 oC.Multiefikasna svojstva europuj oksida kao što su magnetna, optička i luminescentna svojstva čine ovaj materijal veoma važnim.Europijum oksid ima sposobnost da apsorbuje vlagu i ugljen dioksid u atmosferi.