benear1

Proizvodi

Holmijum, 67Ho
atomski broj (Z) 67
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 1734 K (1461 °C, 2662 °F)
Tačka ključanja 2873 K (2600 °C, 4712 °F)
Gustina (blizu rt) 8,79 g/cm3
kada je tečno (na mp) 8,34 g/cm3
Toplota fuzije 17,0 kJ/mol
Toplota isparavanja 251 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 27,15 J/(mol·K)
  • Holmijum oksid

    Holmijum oksid

    Holmijum(III) oksid, iliholmijum oksidje visoko nerastvorljiv termički stabilan izvor Holmija.To je hemijsko jedinjenje retkozemnog elementa holmijuma i kiseonika sa formulom Ho2O3.Holmijum oksid se u malim količinama nalazi u mineralima monazitu, gadolinitu i drugim mineralima retkih zemalja.Holmijum metal lako oksidira na vazduhu;stoga je prisustvo holmijuma u prirodi sinonim za holmijum oksid.Pogodan je za staklo, optiku i keramiku.