benear1

Proizvodi

litijum
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 453,65 K (180,50 °C, 356,90 °F)
Tačka ključanja 1603 K (1330 °C, 2426 °F)
Gustina (blizu rt) 0,534 g/cm3
Kada je tečno (na mp) 0,512 g/cm3
Kritična tačka 3220 K, 67 MPa (ekstrapolirano)
Toplota fuzije 3,00 kJ/mol
Toplota isparavanja 136 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 24.860 J/(mol·K)
  • Baterija litijum karbonat(Li2CO3) Test Min.99,5%

    Baterija litijum karbonat(Li2CO3) Test Min.99,5%

    UrbanMinesvodeći dobavljač baterija kvalitetaLithium Carbonateza proizvođače katodnih materijala za litijum-jonske baterije.Posedujemo nekoliko razreda Li2CO3, optimizovanih za upotrebu od strane proizvođača prekursora katoda i elektrolita.