benear1

Proizvodi

Mangan
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 1519 K (1246 °C, 2275 °F)
Tačka ključanja 2334 K (2061 °C, 3742 °F)
Gustina (blizu rt) 7,21 g/cm3
Kada je tečno (na mp) 5,95 g/cm3
Toplota fuzije 12,91 kJ/mol
Toplota isparavanja 221 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 26,32 J/(mol·K)
  • Dehidrogenirani elektrolitička analiza mangana Min.99,9% Cas 7439-96-5

    Dehidrogenirani elektrolitička analiza mangana Min.99,9% Cas 7439-96-5

    Dehidrogenirani elektrolitički manganje napravljen od normalnog elektrolitičkog metala mangana odvajanjem vodoničnih elemenata zagrijavanjem u vakuumu. Ovaj materijal se koristi u topljenju specijalnih legura kako bi se smanjilo vodonično krtljenje čelika, kako bi se proizveo specijalni čelik visoke dodane vrijednosti.