benear1

Proizvodi

Silicijum, 14S
Izgled kristalno, reflektirajuće s plavičastim licima
Standardna atomska težina Ar°(Si) [28.084, 28.086] 28.085±0.001 (skraćeno)
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 1687 K (1414 °C, 2577 °F)
Tačka ključanja 3538 K (3265 °C, 5909 °F)
Gustina (blizu rt) 2,3290 g/cm3
Gustina u tečnom stanju (na mp) 2,57 g/cm3
Toplota fuzije 50,21 kJ/mol
Toplota isparavanja 383 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 19,789 J/(mol·K)
  • Silicon Metal

    Silicon Metal

    Metalni silicijum je obično poznat kao silicijum metalurškog kvaliteta ili metalni silicij zbog svoje sjajne metalik boje.U industriji se uglavnom koristi kao aluminijska legura ili kao poluvodički materijal.Metalni silicijum se takođe koristi u hemijskoj industriji za proizvodnju siloksana i silikona.Smatra se strateškom sirovinom u mnogim regijama svijeta.Ekonomski i aplikativni značaj silicijum metala na globalnom nivou nastavlja da raste.Dio potražnje tržišta za ovom sirovinom zadovoljava proizvođač i distributer silicijumskog metala – UrbanMines.