benear1

Proizvodi

Telurijum
Atomska težina=127,60
Simbol elementa=Te
Atomski broj=52
●Tačka ključanja=1390℃ ●Tačka topljenja=449.8℃※odnosi se na metalni telur
Gustina ●6.25g/cm3
Način izrade: dobija se od industrijskog bakra, pepela iz metalurgije olova i anodnog isplaka u kadi za elektrolizu.