benear1

Proizvodi

Terbijum, 65 Tb
atomski broj (Z) 65
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 1629 K (1356 °C, 2473 °F)
Tačka ključanja 3396 K (3123 °C, 5653 °F)
Gustina (blizu rt) 8,23 g/cm3
kada je tečno (na mp) 7,65 g/cm3
Toplota fuzije 10,15 kJ/mol
Toplota isparavanja 391 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 28,91 J/(mol·K)
  • Terbijum(III,IV) oksid

    Terbijum(III,IV) oksid

    Terbijum(III,IV) oksid, koji se povremeno naziva tetraterbijum heptaoksid, ima formulu Tb4O7, visoko je nerastvorljiv termički stabilan izvor terbija. Tb4O7 je jedno od glavnih komercijalnih jedinjenja terbija i jedini takav proizvod koji sadrži barem nešto Tb(IV) (terbijum u +4 oksidaciji stanje), zajedno sa stabilnijim Tb(III).Dobija se zagrijavanjem metalnog oksalata, a koristi se u pripremi drugih jedinjenja terbija.Terbijum formira tri druga glavna oksida: Tb2O3, TbO2 i Tb6O11.