benear1

Proizvodi

Titanijum
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 1941 K (1668 °C, 3034 °F)
Tačka ključanja 3560 K (3287 °C, 5949 °F)
Gustina (blizu rt) 4,506 g/cm3
Kada je tečno (na mp) 4,11 g/cm3
Toplota fuzije 14,15 kJ/mol
Toplota isparavanja 425 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 25,060 J/(mol·K)
  • Titanijum dioksid (Titania) (TiO2) u prahu čistoće Min.95% 98% 99%

    Titanijum dioksid (Titania) (TiO2) u prahu čistoće Min.95% 98% 99%

    Titanijum dioksid (TiO2)je svijetlo bijela supstanca koja se prvenstveno koristi kao živopisna boja u širokom spektru uobičajenih proizvoda.Cenjen zbog svoje ultra-bele boje, sposobnosti raspršivanja svetlosti i otpornosti na UV zračenje, TiO2 je popularan sastojak, koji se pojavljuje u stotinama proizvoda koje viđamo i koristimo svaki dan.