benear1

Proizvodi

Itrijum, 39Y
atomski broj (Z) 39
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 1799 K (1526 °C, 2779 °F)
Tačka ključanja 3203 K (2930 °C, 5306 °F)
Gustina (blizu rt) 4,472 g/cm3
kada je tečno (na mp) 4,24 g/cm3
Toplota fuzije 11,42 kJ/mol
Toplota isparavanja 363 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 26,53 J/(mol·K)
  • Itrijum oksid

    Itrijum oksid

    Itrijum oksid, također poznat kao Yttria, odličan je mineralizirajući agens za formiranje spinela.To je bela čvrsta supstanca stabilna na vazduh.Ima visoku tačku topljenja (2450oC), hemijsku stabilnost, nizak koeficijent termičke ekspanzije, visoku transparentnost za vidljivu (70%) i infracrvenu (60%) svetlost, nisku energiju preseka fotona.Pogodan je za staklo, optiku i keramiku.