benear1

Proizvodi

Bizmut
Ime elementa: bizmut 【bizmut】※, porijeklom iz njemačke riječi „wismut“
Atomska težina=208,98038
Simbol elementa=Bi
Atomski broj=83
Tri statusa ●tačka ključanja=1564℃ ●tačka topljenja=271.4℃
Gustina ●9,88g/cm3 (25℃)
Metoda izrade: direktno rastvoriti sulfid u ivici i rastvoru.
  • Bizmut(III) oksid(Bi2O3) prah 99,999% metala u tragovima

    Bizmut(III) oksid(Bi2O3) prah 99,999% metala u tragovima

    Bizmutov trioksid(Bi2O3) je rasprostranjen komercijalni oksid bizmuta.Kao prekursor za pripremu drugih jedinjenja bizmuta,bizmutov trioksidima specijaliziranu upotrebu u optičkom staklu, papiru otpornom na plamen i, sve više, u formulacijama glazure gdje zamjenjuje olovne okside.

  • AR/CP razred Bizmut(III) nitrat Bi(NO3)3·5H20 test 99%

    AR/CP razred Bizmut(III) nitrat Bi(NO3)3·5H20 test 99%

    Bizmut(III) nitratje sol sastavljena od bizmuta u kationskom +3 oksidacijskom stanju i nitratnih aniona, čiji je najčešći čvrsti oblik pentahidrat.Koristi se u sintezi drugih jedinjenja bizmuta.