benear1

Proizvodi

Niobij
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 2750 K (2477 °C, 4491 °F)
Tačka ključanja 5017 K (4744 °C, 8571 °F)
Gustina (blizu rt) 8,57 g/cm3
Toplota fuzije 30 kJ/mol
Toplota isparavanja 689,9 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 24,60 J/(mol·K)
Izgled siva metalik, plavkasta kada se oksidira
  • Niobij u prahu

    Niobij u prahu

    Niobijum u prahu (CAS br. 7440-03-1) je svetlo siv sa visokom tačkom topljenja i antikorozivnim.Poprimi plavičastu nijansu kada je duže vrijeme izložena zraku na sobnoj temperaturi.Niobijum je redak, mekan, savitljiv, duktilni, sivo-beli metal.Ima kubičnu kristalnu strukturu usmjerenu na tijelo i po svojim fizičkim i hemijskim svojstvima podsjeća na tantal.Oksidacija metala u vazduhu počinje na 200°C.Niobij, kada se koristi u legiranju, poboljšava snagu.Njegova supravodljiva svojstva su poboljšana u kombinaciji s cirkonijumom.Niobijum mikronski prah nalazi se u raznim primenama kao što su elektronika, pravljenje legura i medicina zbog svojih poželjnih hemijskih, električnih i mehaničkih svojstava.