benear1

Proizvodi

Samarijum, 62Sm
atomski broj (Z) 62
Faza na STP solidan
Tačka topljenja 1345 K (1072 °C, 1962 °F)
Tačka ključanja 2173 K (1900 °C, 3452 °F)
Gustina (blizu rt) 7,52 g/cm3
kada je tečno (na mp) 7,16 g/cm3
Toplota fuzije 8,62 kJ/mol
Toplota isparavanja 192 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 29,54 J/(mol·K)
  • Samarijum(III) oksid

    Samarijum(III) oksid

    Samarijum(III) oksidje hemijsko jedinjenje sa hemijskom formulom Sm2O3.To je visoko nerastvorljiv termički stabilan izvor samarija pogodan za primjenu u staklu, optici i keramici.Samarijum oksid se lako formira na površini metala samarijuma u vlažnim uslovima ili temperaturama većim od 150°C na suvom vazduhu.Oksid je obično bijele do gotovo žute boje i često se sreće kao vrlo fina prašina poput blijedožutog praha, koji je nerastvorljiv u vodi.