benear1

Proizvodi

Bor
Izgled Crno-braon
Faza na STP Solid
Tačka topljenja 2349 K (2076 °C, 3769 °F)
Tačka ključanja 4200 K (3927 °C, 7101 °F)
Gustina u tečnom stanju (na mp) 2,08 g/cm3
Toplota fuzije 50,2 kJ/mol
Toplota isparavanja 508 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 11,087 J/(mol·K)
  • Borni prah

    Borni prah

    Bor, hemijski element sa simbolom B i atomskim brojem 5, je crno-smeđi čvrsti amorfni prah.Vrlo je reaktivan i rastvorljiv u koncentriranim azotnim i sumpornim kiselinama, ali nerastvorljiv u vodi, alkoholu i eteru.Ima visok kapacitet apsorpcije neutro.
    UrbanMines je specijalizovan za proizvodnju Borovog praha visoke čistoće sa najmanjom mogućom prosečnom veličinom zrna.Naše standardne veličine čestica praha su u prosjeku u rasponu od – 300 mesh, 1 mikrona i 50~80nm.Također možemo obezbijediti mnoge materijale u rasponu nanorazmjera.Ostali oblici dostupni su na zahtjev.