benear1

Proizvodi

Rubidijum
simbol: Rb
atomski broj: 37
Tačka topljenja: 39,48 ℃
Tačka ključanja 961 K ​(688 ℃, ​1270 ℉)
Gustina (blizu rt) 1,532 g/cm3
kada je tečno (na mp) 1,46 g/cm3
Toplota fuzije 2,19 kJ/mol
Toplota isparavanja 69 kJ/mol
Molarni toplotni kapacitet 31,060 J/(mol·K)
  • Rubidijum karbonat

    Rubidijum karbonat

    Rubidijum karbonat, neorgansko jedinjenje sa formulom Rb2CO3, pogodno je jedinjenje rubidijuma.Rb2CO3 je stabilan, nije posebno reaktivan i lako rastvorljiv u vodi i predstavlja oblik u kojem se rubidijum obično prodaje.Rubidijev karbonat je bijeli kristalni prah koji je topiv u vodi i ima različite primjene u medicinskim, ekološkim i industrijskim istraživanjima.

  • Rubidijum hlorid 99.9 metali u tragovima 7791-11-9

    Rubidijum hlorid 99.9 metali u tragovima 7791-11-9

    Rubidijum hlorid, RbCl, je neorganski hlorid sastavljen od rubidijuma i jona hlorida u omjeru 1:1.Rubidijum hlorid je odličan kristalni izvor rubidijuma rastvorljiv u vodi za upotrebu kompatibilan sa hloridima.Nalazi se u upotrebi u različitim poljima, od elektrohemije do molekularne biologije.