benear1

Proizvodi

Bizmut
Ime elementa: Bizmut 【bizmut】※ potiče od njemačke riječi „wismut“
Atomska težina=208,98038
Simbol elementa=Bi
Atomski broj=83
Tri statusa ●tačka ključanja=1564℃ ●tačka topljenja=271.4℃
Gustina ●9,88g/cm3 (25℃)
Metoda izrade: direktno rastvoriti sulfid u ivici i rastvoru.